กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพบกเปิดรับสมัครกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้าทำหน้าที่เป็น “ทหารอาสา” จำนวน 242 อัตรา

แบ่งเป็น

นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 63 อัตรา (อายุ 18-30 ปี)
ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล จำนวน 7 อัตรา
ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก จำนวน 56 อัตรา

นายทหารประทวน จำนวน 179 อัตรา
หัวหน้าชุดยิง จำนวน 168 อัตรา (อายุ 18-25 ปี)
พลขับรถ จำนวน 11 อัตรา (อายุ 22-25 ปี)

สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ 29 มี.ค. – 23 เม.ย.64 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ มณฑลทหารบกทั่วประเทศ

#รายละเอียดเพิ่มเติม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5209790425729194&id=407568399284778

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More