กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบกต่อยอดสู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ห้วงแรกหมดเขต 29 ธันวาคม 2565)

📌 https://crma-admission.rta.mi.th
สมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบกต่อยอดสู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(ห้วงแรกหมดเขต 29 ธันวาคม 2565)

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More