กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมงานด้านความมั่นคง และเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน รพ.สนามแห่งที่ 2 จ.ยโสธร

พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดยโสธร

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกแห่งที่ 2 จังหวัดยโสธร (ร.16 พัน.3) ซึ่งได้กล่าวชื่นชมว่าที่ผ่านมาสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้มอบผลไม้ และสิ่งของบำรุงขวัญให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ทหารเสนารักษ์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม เพื่อพี่น้องประชาชน โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมภารกิจ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More