กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 รับซื้อลองกองจากแดนใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบลองกองที่ขนส่งมาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

กองทัพภาคที่ 2 จึงได้ร่วมกับสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 เข้าดำเนินการรับซื้อลองกอง จำนวน 6,500 กิโลกรัม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More