กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ช่วยทุกวัน…ช่วยทุกคน…เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.ร.3 โดย ชป.เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต มว.การศพ กอง พธ.พล.ร.3 และ มว.เสนารักษ์ ร.3 พัน.2 ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา ( ฮุก 31 ) เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต จากโควิด 19 รายที่ 73 ของ จ.นครราชสีมา จากโรงพยาบาลมหาราช ไปยัง วัดช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา   และรายที่ 74 จาก รพ.มหาราช ไปยัง วัดพบสุข ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างถูกต้องตามขั้นตอน กองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุก31) จึงขอร่วมแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More