กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พลตรี ชลิต บรรจงปรุ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เป็นประธานในพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ให้กับกำลังพลของกองทัพบกและประชาชนทั่วไป ด้วยทรงห่วงใย และเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลในปริมาณมาก
 
มณฑลทหารบกที่ 21 จึงได้นำเจลพระราชทาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความต้องการ จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอปากช่อง, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอคง, อำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอปักธงชัย รวมทั้งสิ้น 200 แกลลอน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม และบุคลากรทางการแพทย์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More