กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กกล.สุรศักดิ์มนตรี ร่วมจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยผู้กักกันโควิด–19

กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 ร่วมส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยผู้กักกันโควิด–19 สามารถรองรับผู้กักกันได้ จำนวน 56 เตียง ณ หอประชุมบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More