กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 พร้อมจัดที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 ณ ที่พักห้องอบรม กอ.รมน.ภาค 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการในพื้นที่ สำรวจพื้นที่สำหรับจัดเป็นที่พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ที่เดินทางมาจาก กทม. โดยรถไฟ และก่อนที่แยกผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนามต่างๆ หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ป่วยเอง โดยจากการแยกผู้ป่วย เป็นที่สีเขียว สีเหลือง สีแดง นั้น ในส่วนพื้นที่นี้จะมีไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว
 
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 พร้อมสนับสนุนพื้นที่ในค่ายทหารและเตียงผู้ป่วย ที่รอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภูมิลำเนาอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยของกองทัพบกสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เบื้องต้นพื้นที่ดังกล่าว สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างน้อย 200 เตียง
 
และหากมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่านี้ กองทัพภาคที่ 2 พร้อมขยายพื้นที่ให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มเติมได้ โดยการพิจารณาความเหมาะสมร่วมกัน ของกองทัพภาคที่ 2 และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More