กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองกำลังสุรนารีสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์รับส่งผู้ป่วยโควิด19 กลับภูมิลำเนา

พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมคณะบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมการเตรียมการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด-19 และชมการแนะนำการสวมชุด (Personal Protective Equipment) PPE จากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อสาธิตการสวมชุด PPE ให้กับกำลังพลกองกำลังสุรนารี ได้เข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการสวมชุดแต่ละชิ้น ในรูปแบบชุดคลุมปฎิบัติการ สำหรับการทำหัตถการที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูงในระหว่างการ รับ-ส่งผู้ป่วย ไปยังศูนย์พักคอยต่างๆ เพื่อรอเข้ารับการรักษาที่ภูมิลำเนาของตนเอง
 
ส่วนมาตรการในการเคลื่อนย้าย ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เช่น มีอุปกรณ์กั้นผู้ติดเชื้อกับคนขับ ภายในรถนั่งที่เว้นที่ ถ้าเป็นรถตู้ให้นั่งได้ไม่เกิน 5 คน มีแพทย์วิดีโอคอลให้คำปรึกษา รวมถึงมีอาหาร และเครื่องดื่มให้ผู้ติดเชื้อระหว่างทาง
 
ซึ่งผู้ป่วยที่เดินทางกลับมารักษาที่ จ.สุรินทร์ นั้น ต้องติดต่อผ่านสายด่วนและศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของจังหวัดตามโครงการคนสุรินทร์กลับบ้าน SURIN BACK HOME
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More