กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เตรียมการขนส่ง และการจัดการศพ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

พล.ร.6 จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ทำการอบรมให้ความรู้ และทำการซักซ้อม การเคลื่อย้ายศพผู้เสียชีวิต จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยได้รับการอบรมจาก สมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมทิพยสถาน และ รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทำให้หน่วยมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More