ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม และกองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะข้าราชการในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ
 
โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้นำกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และได้ดำเนินกิจกรรม ประกอบไปด้วย การปลูกผักปลอดภัย การปลูกไม้ผล เลี้ยงปลานิลจิตรลดา ไก่ประดู่หางดำ เป็ดไข่บางปะกง การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไว้สำหรับใช้ในโครงการ การเพาะเลี้ยงเห็ดป่าธรรมชาติ การเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม เพื่อใช้บริโภคในหน่วยและจำหน่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนชุมชนรอบค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พืชธรรมชาติ ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดีได้ขยายผลออกสู่ชุมชน โดยพลทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามวาระ ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว ๔ รุ่น จำนวน ๔๒๗ นาย
 
ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ ๖ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยได้รับคำแนะนำจากมูลนิธิชัยพัฒนา ในการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ประชาชนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย จึงได้นำกำลังพลไปศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในหลายพื้นที่และได้นำข้อดี-ข้อเสียของแต่ละที่มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพาะเลี้ยง โดยหน่วยได้คัดเลือกกำลังพลที่มีอายุมาก และมีความสนใจทางด้านการเลี้ยงปลา มาเข้าร่วมโครงการ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ ขึ้น ณ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และได้มีพระราชดำริให้กองพลทหารราบที่ ๖ ผลิตพันธุ์ไก่เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรเพิ่มอีกด้วย
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 447
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5412
Total views : 447106