กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบเงินสนับสนุนสวัสดิการกำลังพลจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ คุณกัณฑ์ ภูปรัสสานนทน์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมช่องทางการตลาด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กรุงเทพฯ-ชานเมือง และคณะผู้บริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่มีความประสงค์มอบเงินสดสนับสนุนให้กับหน่วย จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนงานด้านสวัสดิการของกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 ในห้วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อนำไปปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการกองทัพภาคที่ 2 ( PX )  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More