กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง มทบ.29 พื้นที่ 14 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึก จิตอาสาพระราชทาน ของศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทานภาค 2  และสร้างโอกาสให้คนในชุมชนที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน ได้สร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและแบ่งปันให้ชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ ดินและน้ำ เป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีหน่วย กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ดำเนินการขุดตามแบบของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์ ดำเนินงาน 45 วัน ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันมีความก้าวหน้า ร้อยละ 12.5 21 พฤษภาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More