กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

เมษายน 6, 2021

จิตอาสาพัฒนาวัดและคูเมือง เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   วันที่ 6 เมษายน 2564 กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2

ส่งมอบฝายชะลอน้ำและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี

คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ จัดพิธีมอบฝายชะลอน้ำ (ดำเนินการปรับปรุงฝายโดย พสบ. ทภ.2 รุ่น 3)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More