กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ส่งมอบฝายชะลอน้ำและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี

คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ จัดพิธีมอบฝายชะลอน้ำ (ดำเนินการปรับปรุงฝายโดย พสบ. ทภ.2 รุ่น 3) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับมอบ และได้มอบสิ่งของให้กับผู้แทนหน่วย ตามเเนวชายเเดน โดยดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ตามเเนวทางการปฏิบัติการกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง(ปกค.) ของ กองทัพบก ณ บ.โนนสำราญ ม.14 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
 
ซึ่งประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้รับมอบฝาย นับเป็นการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมให้ฟื้นคืนสมดุลเเก่ธรรมชาติ เเก้ปัญหาภ้ยเเล้งต่อไป เเละกำลังพลตามเเนวชายเเดนขอบคุณที่ได้รับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More