กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จิตอาสาพัฒนาวัดและคูเมือง เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”
พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
วันที่ 6 เมษายน 2564 กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อสืบสานพระราชปณิธานทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากำลังพลได้เข้าร่วมพัฒนาวัดในเขตเมืองพร้อมกันทั้ง 21 แห่ง รวมทั้งพัฒนาคูเมืองให้ใสสะอาด
 
โดยในวันนี้ เวลา 08.30 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำกำลังพลออกจากค่ายสุรนารีเข้าพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยตนเอง ที่วัดศาลาทอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ มีพระประธานปางป่าเลไลย์ อายุกว่าพันปี และมีพระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดคู่เมืองโคราชอีกแห่งหนึ่ง
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More