ข่าวประชาสัมพันธ์ จิตอาสา

จิตอาสาพัฒนาวัดและคูเมือง เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”
พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
วันที่ 6 เมษายน 2564 กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อสืบสานพระราชปณิธานทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากำลังพลได้เข้าร่วมพัฒนาวัดในเขตเมืองพร้อมกันทั้ง 21 แห่ง รวมทั้งพัฒนาคูเมืองให้ใสสะอาด
 
โดยในวันนี้ เวลา 08.30 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำกำลังพลออกจากค่ายสุรนารีเข้าพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยตนเอง ที่วัดศาลาทอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ มีพระประธานปางป่าเลไลย์ อายุกว่าพันปี และมีพระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดคู่เมืองโคราชอีกแห่งหนึ่ง

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 278
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7364
Total views : 441972