กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กุมภาพันธ์ 4, 2021

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

กองทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย ของบรรพชนผู้กล้าหาญ

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย ของบรรพชนผู้กล้าหาญภายในค่ายสุรนารี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More