กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย ของบรรพชนผู้กล้าหาญ

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย ของบรรพชนผู้กล้าหาญภายในค่ายสุรนารี และพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันทหารผ่านศึก 2564
     ซึ่งในปีนี้เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้ปฏิบัติตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “งดการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติในปีนี้ั” ทหารผ่านศึกเป็นผู้ที่เสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อรำลึกถึงคุณความดี และความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทย ที่ยอมสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้อง เอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทย และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” จึงได้จัดพิธีดังกล่าว    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More