กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

เมษายน 19, 2019

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟัง ปัญหาข้อขัดข้อง ในทุกมิติของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างตามแนวตะเข็บชายแดน…

เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย : Smart Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย      เทคโนโลยี 5G จะไม่เข้ามาแทนที่ 3G และ 4G ทั้งหมด…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนในเดือนปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More