กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนในเดือนปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาบรรยายเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน” และ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน” ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More