กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟัง ปัญหาข้อขัดข้อง ในทุกมิติของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างตามแนวตะเข็บชายแดน และให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More