Archive - มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อพบปะพัฒนาสื่อมวลชนอีสานเหนือและแก้ไขปัญหาจัดระเบียบพื้นที่คำชโนด

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 พบปะพัฒนาสื่อมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน พบปะชี้แจงการดำเนินงานของ ทภ.2 ในห้วงที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านเชียง...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผบ.มทบ.28 ร่วมกับ ผวจ.เลย ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง

    พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 ร่วมกับ ผวจ.เลย ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ภาครัฐ และเอกชน ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ณ ห้องประชุมศรีสองรัก...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผบ.มทบ.26 เป็นประธานอำนวยการคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดมหาสารคาม

พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ.26 เป็นประธานอำนวยการคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดมหาสารคาม เมื่อ 16 มี.ค.60 ณ ห้องประชุมลีลาวดี...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่ ๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่ ๓ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถว นายทหารสัญญาบัตร ของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ประกาศกองทัพภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถว นายทหารสัญญาบัตร ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 โดยใช้เงินรายรับพยาบาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“ร่วมแรงร่วมใจ..เพื่อพี่น้องไทยอยู่ดีกินดี” โดย กกล.รส.จ.เลย ร่วมกับ อ.เชียงคาน, ร้อย ตชด.246

“ร่วมแรงร่วมใจ..เพื่อพี่น้องไทยอยู่ดีกินดี”      กกล.รส.จ.เลย ร่วมกับ อ.เชียงคาน, ร้อย ตชด.246, ประชาชน บ.โนนสว่าง, ธกส. และ รด.จิตอาสา...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผบ.มทบ.27 เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดร้อยเอ็ด

     พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วย พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน รุ่นที่ ๓/๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

   พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 38
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8268
Total views : 443258