Archive - มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปาฎิหารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสุคันธาราม จังหวัดอุบลราชธานี

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปาฎิหารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสุคันธาราม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะในการประชุมหารือ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะในการประชุมหารือ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารี ฉลองวันแห่งชัยชนะ ประจำปี ๒๕๖๐

     จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารี ฉลองวันแห่งชัยชนะ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี หรือย่าโม โดยมี พลตรี สมชาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

     จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย

     กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหาย 5,997 หลัง พร้อมทั้งได้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กกล.รส.จ.อำนาจเจริญ จัดกำลังพล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่

“วันหยุดเราไม่หยุด” กกล.รส.จ.อำนาจเจริญ จัดกำลังพล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่ บ้านของ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้

     พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒ ในพื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คำชะโนดเพื่อรับทราบปัญหา

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คำชะโนดเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ให้ท้องถิ่นดูแลระบบบริหารการจัดการพื้นที่  ให้ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 7
Views Today : 145
Views Yesterday : 897
Views Last 30 days : 8250
Total views : 443056