กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

มีนาคม 2017

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปาฎิหารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสุคันธาราม…

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปาฎิหารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสุคันธาราม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะในการประชุมหารือ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะในการประชุมหารือ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารี ฉลองวันแห่งชัยชนะ ประจำปี ๒๕๖๐

     จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารี ฉลองวันแห่งชัยชนะ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี หรือย่าโม โดยมี พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

     จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ…

กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย

     กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหาย 5,997 หลัง พร้อมทั้งได้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย เสร็จแล้วจำนวน 1,601 หลัง…

กกล.รส.จ.อำนาจเจริญ จัดกำลังพล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน…

"วันหยุดเราไม่หยุด" กกล.รส.จ.อำนาจเจริญ จัดกำลังพล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่ บ้านของ นายมิตรดี พันคำ 130 ม.14 บ.คำน้อย ต.โนนหนามแท่ง…

รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้

     พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน และยกระดับผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการให้เข้าใจทิศทางในการจัดการความรู้…

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒ ในพื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๒

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คำชะโนดเพื่อรับทราบปัญหา

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คำชะโนดเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ให้ท้องถิ่นดูแลระบบบริหารการจัดการพื้นที่  ให้ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More