กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

มีนาคม 6, 2017

กอ.รมน.จว.นครราชสีมา จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง…

     กองทัพภาคที่ ๒ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย…

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมรวมพลังและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ…

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมรวมพลังและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More