กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

มีนาคม 3, 2017

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

     พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้แทน…

พิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมวิทยากรกระบวนการโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี…

     พลตรี ประจักษ์ ประเมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More