ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

     ที่ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่2...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “โครงการคลองสวยน้ำใส” เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔...