ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่

     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “Open House” เปิดบ้านทหารใหม่ ของ กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 เพื่อต้อนรับญาติทหารใหม่ที่เดินทางมารับน้องๆ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/67 กลับภูมิลำเนา หลังจากสำเร็จการฝึกในหลักสูตร การฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ ของกองทัพบก โดยได้พบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ พร้อมรับชมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยได้จัดขึ้นต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ รู้สึกประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยได้จัดขึ้น และขอขอบคุณ กองทัพภาคที่ 2 ที่ได้เปิดค่ายฯ ให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ครอบครัวของน้องทหารใหม่เกิดความสบายใจ ผ่อนคลายความกังวล จากการที่บุตรหลานมาเข้ารับการฝึก อีกทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร ผู้บังคับบัญชา และครอบครัว ญาติทหารใหม่ อนึ่งเสมือนครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวของกองทัพบก”
     กิจกรรม“Open House” เปิดบ้านทหารใหม่ เป็นนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับญาติทหารใหม่ที่เดินทางมารับบุตรหลาน ให้ได้เห็นพัฒนาการ บุคลิกภาพ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวน้องทหารใหม่หลังจากที่ทหารใหม่ผ่านการฝึกตามหลักสูตร 6 สัปดาห์ ต่อด้วยการฝึกเฉพาะหน้าที่

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 2
Views Today : 353
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 6011
Total views : 452122