กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ โควิด-19

มณฑลทหารบกที่ 21 โดย พัน.สห. 21 นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต สภากาชาด Termnal 21 จำนวน 39 นาย ได้โลหิต 17,550 ซีซี เมื่อ 26 ม.ค. 64

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More