กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ และให้กำลังใจครอบครัว ที่ได้ส่งบุตรหลานมารับใช้ชาติ

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ เพื่อติดตามพัฒนาการ ภายหลังจากที่ได้ผ่านการฝึก และให้กำลังใจครอบครัว ที่ได้ส่งบุตรหลานมารับใช้ชาติ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวพลทหาร ในพื้นที่ อ.คง, อ.พระทองคำ, อ.ด่านขุนทด และ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา รวม 5 ครอบครัว โดยมีสัสดีอำเภอ ส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นร่วมให้กำลังใจครอบครัวของทหารกองประจำการด้วย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More