กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ด้านความมั่นคงใน 6 จังหวัด

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ด้านความมั่นคง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 เพื่อรับทราบและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร
     โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 บริเวณตามแนวชายแดน และให้แนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบยาเสพติด ตลอดจนปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง
     แม่ทัพภาคที่ 2 กำชับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในยามค่ำคืน ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More