กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563  พันเอก หญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 นำคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นำความห่วงใยจาก นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
     พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อน พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ ที่เสียสละเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ในครั้งนี้
 
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More