กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (ท่านเดิม) ได้รับส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก กับ พันเอกหญิง คันธนรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) พร้อมแสดงความยินดีกับคณะแม่บ้านที่มาร่วมพิธีการ รับ – ส่งหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More