กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก สักการะอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พร้อมด้วย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการสักการะอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากที่ได้ดำรวตำแหน่งมา 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More