ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลิตห้องสำหรับเจ้าหน้าปฏิบัติการเก็บเชื้อโควิด-19

เพื่อเตรียมการรับมือกับโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคอีสาน กองทัพภาคที่ 2 ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลิตห้องสำหรับเจ้าหน้าปฏิบัติการเก็บเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดง่ายมาก โดยออกแบบและประดิษฐ์ เป็น 2 แบบคือ ห้อง negative pressure ( ผู้ป่วยอยู่ในห้อง เจ้าหน้าที่อยู่นอกห้อง) และห้อง positive pressure (ผู้ป่วยอยู่นอกห้อง เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างอยู่ในห้อง) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
      โดยในวันนี้ 14 เมษายน 2563 พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปรับมอบห้องตรวจเก็บเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี ณ อาคารวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี และได้ส่งมอบให้ พล.ต.สุรศักดิ์ ถนัดธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
     สำหรับห้องตรวจนี้ผลิตโดยนักประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยโดยห้องนี้สามารถยกเคลื่อนย้ายไปดำเนินการตรวจนอกสถานที่ได้ ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยและสะดวกต่อกลุ่มเสี่ยงที่จะมาดำเนินการตรวจ ซึ่งมีต้นทุนห้องละ 100,000 บาท ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการผลิตเจลล้างมือและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 6
Views Today : 11
Views Yesterday : 897
Views Last 30 days : 8116
Total views : 442922