ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ทภ.2 รับมอบสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% และอบรมให้ความรู้วิธีการใช้

     วันนี้(16 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น.  ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 รับมอบสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% จากประธานกลุ่มบริษัทโซลเวย์ ในประเทศไทย และกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย เป็นผู้มอบ จำนวน 100 ตัน และอบรมให้ความรู้ในการใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อีกด้วย
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาด/ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยตาจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง กองทัพบก จึงได้จัดตั้ง“ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก” มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของรัฐบาล/และช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน
ซึ่งกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ในประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุน สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50% จำนวน 600 ตัน ให้กับ กองทัพบก และ กองทัพบก ก็ได้แบ่งมอบให้ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 100 ตัน เพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     หลังจากการรับมอบสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดการอบรมการใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยวิทยากร ผู้มีความชำนาญการจากบริษัทภาคเอกชนดังกล่าว ให้ความรู้แก่กำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 30 นาย เพื่อนำไปขยายผลในหน่วย ใช้ได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 650
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8056
Total views : 442664