ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีมอบอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ ๒ มีดำริในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน สำหรับปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และปราบปรามการลักลอบ กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด

​ในการดำเนินการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอ “โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาชุดปฏิบัติการ ด้วยระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ”  พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

     ในการนี้  แม่ทัพภาคที่ ๒, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ให้แก่หน่วย และกรุณามอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 460
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10008
Total views : 430500