กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ สนามหน้าศสาลกลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More