กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 นำหัวหน้าส่วนราชการ เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว แปลงนาตามโครงการ สาธิต 1 ไร่ 1 แสน

     เมื่อวันที่ 26 พฤษศจิกายน 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2  พร้อมด้วย พลโทเถลิงศักดิ์ พลสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 2 และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ สร้างบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และหลังจากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว แปลงนาตามโครงการ สาธิต 1 ไร่ 1 แสน ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ทำการปักดำเมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 ชึ่งข้าวได้ครบกำหนดอายุการเก็บเกี่ยว หลังจากที่ พระองค์ท่านได้เสด็จฯ ทรงมาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ แปลงนาสาธิตแห่งนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More