กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ตามมาตรการ 9 ลด 9 เพิ่ม

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ตาม มาตรการ 9 ลด 9 เพิ่ม ซึ่งเป็นนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 2  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ,พันเอกณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ(ฝ่ายทหาร), พันเอกจักรพงษ์ จันทน์สุทธิประภา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 /ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

   

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More