ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนร้อย ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 197
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4648
Total views : 243561