กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเทศกาลปีใหม่

https://youtu.be/1rr6cIEhI7M

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ศูนย์เปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ซึ่งได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดจากจุดวิกฤตทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 314 จุด มาที่ศูนย์สั่งการแห่งนี้ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์การเดินทางของพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์วางแผนในการจัดการและบูรณาการความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โดยในศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ ได้จัดให้มีฝ่ายเสนาธิการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดห้วง 7 วันอันตราย (28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61) ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยขึ้นไม่ว่ากรณีใดสามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวทุกภาคส่วน รวมถึงเสนอแนะการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เตรียมพร้อมเข้าดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More