กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชน

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเส้นทางเลี่ยงเมืองเที่ยวขึ้นมุ่งหน้าสู่อีสานตอนบน ณ จุดบริการประชาชนตรงข้ามศาลปกครอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More