กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลโท ธรากร ธรรมวินทร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นำคณะผู้บริหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมเพื่อชี้แจง และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นำคณะผู้บริหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมเพื่อชี้แจง และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ตำรวจ ทหาร และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรีพัชรินทร สโสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More