ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร จุ 120 คน หมวดพลเสนารักษ์ หมายเลข 306/16 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จว.อ.ด. แผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (ใช้จ่ายจากงบพัฒนา) (โดย ช.2 พัน.201 ดำเนินการ)

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 2
Views Today : 441
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 5920
Total views : 452210