ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.ทภ.๒ ของ บขร.๒ จว.น.ม.(งานจ้างเหมา)

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 5
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5927
Total views : 452217