ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการตึกคนไข้ และทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร รพ.ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จว.ล.ย. แผนงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับ ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ดำเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220