ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 177/31 ของ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร. แผนงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่างของหน่วย ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 39
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8661
Total views : 415457