ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดทำสนามฝึกดำเนินการกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของ ทภ.2 งานก่อสร้างสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่างของ ช.2 พัน.201 ดำเนินการก่อสร้าง

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 35
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8657
Total views : 415453