ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุง และพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.ทภ.๒ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างกองรักษาการณ์ตามแบบ กห. ๑๕ – ๑ ก. ของ บชร.๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ จำนวน ๑๘๕ รายการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216