ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ ๒) งานก่อสร้างโรงนอนทหาร ๖๐ คน (2 ชั้น) แบบ กห ๐๖-๔ (อนุโลมแบบ) พร้อมห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ กห ๐๗-๑ ฉ. (อนุโลมแบบ) ของ มทบ.๒๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๒ ดำเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216